Meghívó (2017-01-31)

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 31-én (kedden) 18 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 2. Mágocs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése (I. forduló)
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés, Kiegészítő táblázatok
 3. Az egészségügyi alapellátási körzetekről megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 4. 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Letöltés
 5. Mágocs Város Önkormányzatánál 2016. évben végzett belső ellenőrzési jelentés
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Letöltés
 6. A polgármester és az alpolgármester illetményének megállapítása
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
  Letöltés
 7. Iskolák felvételi körzetének véleményezése
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés, Letöltés
 8. Mágocsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 9. Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 10. Szociális Gondozási Központ és Konyha Szakmai Programjának módosítása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 11. Szennyvíz szivattyú vásárlása
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
 12. Mágocsi Polgárok Alapítványának kezdeményezése a ravatalozó felújításával kapcsolatosan
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 13. Dél-magyarországi Jégesőelhárítási Egyesülés (NEFELA) támogatási kérelme
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 14. Feladatállátási megállapodás kezdeményezése
  Előadó: Hőnig Mária polgármester, Halmai Gáborné ügyvezető
  Letöltés
 15. Prevenciós védőoltási program kezdeményezése
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 16. EFOP-1.5.2-16 “Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” pályázati felhívás
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés, Letöltés
 17. Rákóczi Szövetség kezdeményezése
  Előadó: Hőnig Mária polgármester
  Letöltés
 18. Egyebek
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

Zárt ülésen:

 1. Fellebbezés szociális tüzifa támogatás tárgyában hozott döntés ellen
  Előadó: Hőnig Mária polgármester

Mágocs, 2017. január 26.

Hőnig Mária sk.
polgármester

[Az összes csatolt dokumentum letöltése egyetlen ZIP fájlban.]

Skip to content