Meghívó Képviselő-testületi ülésre – 2019. december 17.

 

M E G H Í V Ó

 

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 17- én (kedden) 18:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Napirend:

 

1.) Beszámoló az ülések között eltelt időszakban történt eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

2.) Tájékoztató a pályázatoktól

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

3.) Közbeszerzési szabályzat módosítása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

3. napirend – Közbeszerzési szabályzat módosítása

3. napirend – Közbeszerzési értékhatárok változása

4.) Tájékoztató a Mezőföldvíz Kft. működéséről

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

5.) Vízminőség-javításhoz kapcsolódó javaslat

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

5. napirend – Ajánlat

6.) Belső ellenőrzési munkaterv

Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző

6. napirend – Belső ellenőrzési munkaterv

7.) Támogatási kérelem fogorvosi szék beszerzéséhez kapcsolódóan

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

7. napirend – Támogatási kérelem

8.) Egyebek

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

 

Mágocs, 2019. december 12.