Fizioterapeuta, fizio -/ fizikoterápiás szakasszisztens állás

Mágocs Város Önkormányzata

Fizikoterápia

az “Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló” 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet

Fizioterapeuta, fizio-/fizikoterápiás szakasszisztens

munkakör betöltésére.

 

Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozott, (2021. 09. 30-ig), 3 hónap próbaidő

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Mágocs Város Önkormányzata, Szabadság utca 33.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokoll, irányelvek alapján.

Illetmény és juttatások:

az “Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló” 2020. évi C. törvény az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • Fizio-,fizikoterápiás szakasszisztens, fizioterapeuta, gyógytornász- fizioterapeuta
 • Felhasználói szintű számítógépes programok alkalmazása
 • Szakterületen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél
 • Érvényes erkölcsi bizonyítvány, 2020. évi C. törvény 2.§ (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. június 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogyayné Gál Tünde polgármester nyújt a 72/451-110/16-os telefonszámon hétköznap 8.00:00-16:00 óra között.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályázati felhívásban rögzített időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot is, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mágocs Város Önkormányzata címére történő megküldésével (Mágocs, Szabadság utca 39)

Kérjük a borítékon feltüntetni: Fizioterapeuta, fizio-/fizikoterápiás szakasszisztens pályázat

 • Elektronikus úton Mágocs Város Önkormányzata részére az onkormanyzat@magocs.hu, valamint a munkaugy@magocs .hu e-mail címekre
 • Személyesen: Mágocs, Szabadság utca 39.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Mágocs Város honlapja: www.magocs.hu
 • Városi Kábeltelevízió
 • Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal facebook oldala
 • Mágocs Város Önkormányzat facebook oldala
 • Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

Foglalkoztatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás a közalkalmazotti törvény helyett az Egészségügyi Szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint történik.

 

Skip to content