Meghívó képviselő-testületi ülésre – 2021. június 29.

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 29-én (kedd) 17:00-kor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

Napirend:

 1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakban hozott intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 2. Tájékoztató a katasztrófavédelemről szóló törvény felhatalmazása alapján, a 2021. november 4. napjától fennálló veszélyhelyzet időszaka alatt, 2021. június 15. napjáig a képviselő-testület nevében hozott döntésekről
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 3. Tájékoztató a pályázatokról
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 4. A településkép védelméről szóló 7/2019. (IV. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző
 5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző
 6. Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban érkezett törvényességi felhívás és a rendelet felülvizsgálata
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
 7. Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati felhívás, valamint a pályázati előzetes bíráló bizottság létrehozása
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző
 8. Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának kezdeményezése
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 9. Komlói Rendőrkapitányság Közbiztonsági beszámolója a 2021. évre
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 10. Mágocs Város Sportkör beszámolója a 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 11. Mágocs Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési jelentése
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
 12. Az Állami Számvevőszék 2020. évben végzett “Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című vizsgálatával kapcsolatos értékelés
  Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző
 13. Tájékoztató a 2021. évi komplex térségfejlesztési programról
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 14. Lakossági bejelentés a Mágocs, Ady utca 81-85. közötti útszakaszon megnövekedett forgalommal kapcsolatban
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 15. Teufel Ferenc és Teufel Ferencné kezdeményezése a Szabadság utcában elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigettel kapcsolatban
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 16. Tájékoztató a KÉZMŰ-ERFO-FŐKEFE által kezdeményezett, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának lehetőségéről
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester
 17. Egyebek
  Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Mágocs, 2021. június 22.

Bogyayné Gál Tünde sk.
polgármester

Skip to content