Rendezési Terv – Előzetes tájékoztató

A Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerség rendjéről elfogadott 163/2015. (IX.2.) sz. határozata alapján tájékoztatjuk Mágocs város lakosságát, a településen működő civil szervezeteket, hogy a képviselő-testület 214/2015. (XI. 24.) sz. határozatával döntött a 3/2006. (IV. 1.) sz. rendeletével és 122/2006. (VII. 19.) sz. határozatával elfogadott településrendezési eszközeinek a “Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti módosításról. A módosítás célja a településszerkezeti és szabályozási terv elkészítése óta megváltozott területfelhasználási igények teljesítése.

Tájékoztatjuk az egyeztetési eljárásban érintett partnereket, hogy a módosítás értelmezéséhez szükséges leírás és tervvázlat az önkormányzat honlapján (www.magocs.hu), valamint a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (7342 Mágocs, Szabadság utca 39.) megtekinthető. A módosítással kapcsolatosan észrevételeiket írás a Hivatal címére, vagy elektronikus levélben a pmhivatal@magocs.hu címre 2016. február 19-ig tehetik meg.

Mágocs, 2016. január 21.

Hőnig Mária
polgármester

Letölthető dokumentumok: Előzetes tájékoztató, Előzetes leírás, Térkép / tervrajz

Skip to content