Meghívó képviselő-testületi ülésre – 2021. augusztus 24.

Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2021. augusztus 24- én (kedden) 17:00-kor tartja testületi ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Napirendek:

1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszakban hozott intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés

2.) Tájékoztató a pályázatokról

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés

3.) Az Agrárminisztérium 2021. évi, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására kiírt felhívására benyújtott pályázat benyújtásának, valamint a kapcsolódóan megkötött együttműködési megállapodás jóváhagyása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés

4.) Beszámoló a 2021. év I. félévi költségvetési gazdálkodásról

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés

5.) Pályázati felhívás szociális tüzelőanyagtámogatás igénylésére

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés

6.) A közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző

Előterjesztés

7.) A díszpolgári cím adományozásáról és kitüntetés és díj alapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester, dr. Morvay Klaudia jegyző

Előterjesztés

8.) Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs Szakmai programjának módosítása

Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző

Előterjesztés

9.) A Beszerzési szabályzat módosítása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés

10.) Beszerzési eljárás kezdeményezése a MFP – ÖTIK/2021 „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021” Önkormányzati hivatal felújítása pályázat megvalósítása kapcsán.

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés

11.) Rendezvényház bérleti díjának felülvizsgálata

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés

12.) Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos átalakítási ügyek (KÉZMŰ-ERFO-FŐKEFE)

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés

13.) Mecsek-Dráva Hulladékkezelési Társulás tagdíjkövetelése

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés

14.) Beruházások, beszerzések

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés

15.) Mágocs 0136 hrsz-ú földút tisztítása, használhatóvá tétele

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés

16.) Tapodi Attila Mágocs, Gagarin utca 4. szám 4 a. alatti lakos kérelme

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés

17.) Tombi Jánosné Mágocs, József A. u. 7. szám alatti lakos telekfelajánlása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Előterjesztés

18.) Egyebek

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

 

Mágocs, 2021. augusztus 10.

 

 

Bogyayné Gál Tünde

polgármester

Skip to content