Meghívó a Képviselő-testület 2022. augusztus 23-i ülésésre

Meghívó -letölthető pdf

M E G H Í V Ó

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2022. augusztus 23-án (kedden) 18:00-kor tartja testületi ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Rendezvényház (7342 Mágocs, Szabadság utca 41.)

 

Napirend:

1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak eseményeiről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

2.) Pályázatokkal kapcsolatos ügyek

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

3.) Térítési díjak felülvizsgálata

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

4.) Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió Kft. Javadalmazási Szabályzata

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

5.) Mezőföldvíz Kft. által végzett, B/5 melléklet szerinti felújítások és fejlesztések elszámolása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

6.) Mágocs ivóvízellátó rendszer 2023-2037 évekre vonatkozó beruházási és felújítás-pótlási Gördülő Fejlesztési Terve

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

7.) Mágocs szennyvíz rendszer 2023-2037 évekre vonatkozó beruházási és felújítás-pótlási Gördülő Fejlesztési Terve

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

8.) Mezőföldvíz Kft. társasági szerződés módosítása

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

9.) Mágocs Béke és Barátság utca közötti területtel kapcsolatban érkezett lakossági bejelentés

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

10.) Támogatási kérelem

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

11.) Egyebek

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Zárt ülésen

1.) Vételi ajánlat

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

2.) Nappali ellátással kapcsolatos kérdések

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

3.) Javaslat Mágocs Városért kitüntető címre

Előadó: Bogyayné Gál Tünde polgármester

Mágocs, 2022. augusztus 17.

Bogyayné Gál Tünde

polgármester

Skip to content