Meghívó Képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. március  26 -án (kedden) 18 órakor tartja testületi ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Napirend:

1.) Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról

Előadó: Hőnig Mária polgármester

2.) Tájékoztató a pályázatokról

Előadó: Hőnig Mária polgármester

2. napirend_Tájékoztató pályázatokról20

3.) Mágocs Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve

Előadó: Hőnig Mária polgármester

3. napirend_Közbeszerzési terv 2019

4.) Szociális ellátások térítési díjainak felülvizsgálata

Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző

4.1.napirend_Mágocs_Rendelet_Térítési díjak 2019

4.2. napirend_ Önköltség számítás

5.) Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelethez kapcsolódó törvényességi felhívás és az önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző

5. napirend_Mágocs_TKR_elfogadásra

5. napirend_TKR törvényességi felhívás

 

6.) Mezőföldvíz Kft. tájékoztatója az ivóvízellátás fejlesztéséről

Előadó: Hőnig Mária polgármester

7.) Fakivágás engedélyezése iránti kérelem

Előadó: Hőnig Mária polgármester

8.) Egyebek

Előadó: Hőnig Mária polgármester

8. napirend_2018. évi beszámoló_Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület

Mágocs, 2019. március 21.

 

Hőnig Mária sk.

polgármester