Meghívó Képviselő-testületi ülésre (2019. január 29.)

MEGHÍVÓ

Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 29 -én (kedden) 18 órakor tartja testületi ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

Napirend:

 1.) Beszámoló a két ülés közötti időben tett intézkedésekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a határozatok végrehajtásáról

Előadó: Hőnig Mária polgármester

(írásbeli előterjesztés)

1. napirend_Beszámoló 2019.jan.29.

2.) Tájékoztató a pályázatokról

Előadó: Hőnig Mária polgármester

(írásbeli előterjesztés)

2. napirend_Tájékoztató pályázatokról18

3.) Mágocs Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése (I. forduló)

Előadó: Hőnig Mária polgármester

(írásbeli előterjesztés)

3. napirend_1 melléklet_bevételek 3. napirend_2 melléklet_kiadások 3. napirend_3_melléklet_Hivatal 3. napirend_4 1 melléklet_SZGK_telepely_Konyha 3. napirend_5 melléklet_TNVKKI 3. napirend_7 melléklet_Beruházások 3. napirend_8 melléklet_összesített lészámkeret 3. napirend_9 melléklet_közvetett támogatások 3. napirend_10 melléklet_költségvetési mérleg 3. napirend_11 melléklet_előirányzat felhasználási terv 3. napirend_12 melléklet_kiadások és bevételek mérlege 3. napirend_Előterjesztés_költségvetés

4.) 2018. évi belső ellenőrzési jelentés

Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző

(írásbeli előterjesztés)

4. napirend_Mágocs Város belső ellenőrzési jelentés

5.) A Mágocsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző

(írásbeli előterjesztés)

5. napirend_Mágocsi Német N.Ö.em.fv_2019_önk

6.) A Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző

(írásbeli előterjesztés)

6. napirend_Mágocsi Roma N.Ö.em.fv_201801_önk

7.) Felvételi körzetek véleményezése

Előadó: dr. Morvay Klaudia jegyző

(írásbeli előterjesztés)

7. napirend_Felvételi körzetek_önkormányzatok

8.) Térségi bűnmegelőzési stratégia

Előadó: Hőnig Mária polgármester

(írásbeli előterjesztés)

8. napirend_Bűnmegelőzési Stratégia _Élhető Észak-Hegyhát

9.) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

Előadó: Hőnig Mária polgármester

(írásbeli előterjesztés)

9. napirend_Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

10.) Karbantartási szerződés (térfigyelő kamerák)

Előadó: Hőnig Mária polgármester

(írásbeli előterjesztés)

10. napirend_Karbantartási szerződés

11.) Mágocsi Újvilág Egyesület támogatási kérelme

Előadó: Hőnig Mária polgármester

(írásbeli előterjesztés)

11. napirend_Mágocsi Újvilág Egyesület kérelme

12.) Magyar Védőnők Egyesülete támogatási kérelme

Előadó: Hőnig Mária polgármester

(írásbeli előterjesztés)

12. napirend_Magyar Védőnő Egyesülete támogatási kérelme

13.) Egyebek

Előadó: Hőnig Mária polgármester

(szóbeli előterjesztés)

 

Zárt ülésen:

1.)  Mágocs Városgazdálkodási Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megbízása

Előadó: Hőnig Mária polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Mágocs, 2019. január 24.

 

Hőnig Mária sk.

polgármester

 

Skip to content